• Тврђава
  • Византијска улица
  • Римски форум
  • Туристи у обиласку тврђаве
  • Милански едикт 313-2013, Србија

Античка Тврђава

Античка тврђава од камена саграђена је у II веку, када се Ниш први пут помиње у изворима.

Средњевековна тврђава

Средњовековна тврђава подигнута је на темељима ранијег античког и византијског утврђења.

Османлијска тврђава

Султановом повељом од 19. фебруара 1719. одлучено је да се у Нишу изгради јака тврђава.

Нишка Тврђава данас

Најлепши парк. Налази се у самом центру града, на десној обали реке Нишаве, са бројним туристичким садржајем.

Водич кроз Тврђаву

Актуелно из Тврђаве