Dokumenta u vezi statusa niške tvrđave

dokumenta

Naziv dokumenta Sl.list
Odluka o prenosu prava čuvanja i korišćenja kulturnog dobra – spomenika kulture Tvrđava u Nišu, Narodnom muzeju Niš

20/1999

Plan detaljne regulacije kompleksa „Tvrđava“ u Nišu

49/2003

Odluka o izradi izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacija kompleksa „Tvrđava“ u Nišu

64/2009

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa „Tvrđava“ u Nišu na životnu sredinu

42/2010

Izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije kompleksa „Tvrđava“ u Nišu

48/2011

Rešenje o obrazovanju Saveta za revitalizaciju Niške Tvrđave

GV 09.07.2013

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za revitalizaciju Niške Tvrđave

GV 30.05.2014

* * *