Актуелно из Тврђаве

Јавни позив за заузеће јавне површине

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ПРОСТОР НИШКЕ ТВРЂАВЕ

Упућивање јавног позива се односи на заузеће јавне површине који је регулисан Одлуком о комуналним таксама (Службени лист Града Ниша бр. 108/2012 и допуна 29/2013):

  • Апарати – тарифирање на основу заузећа метра квадратног по дану у износу од 169,00 динара.
  • Аутомати – тарифирање на основу заузећа метра квадратног по дану у износу од 169,00 динара.
  • Расхладни уређаји за продају индустријско запакованих сладоледа -тарифирање на основу заузећа метра квадратног по дану у износу од 169,00 динара.
  • Апарати за забавне игре – тарифирање се врши по комаду 31,00 динар дневно.
  • Дечији возићи – тарифирање по вагону износи 260,00 динара

Обзиром да Градска општина Црвени Крст по пријему захтева за заузеће јавне површине за период 2014. годину на територији Нишке Тврђаве није издавала одобрења позивамо све заинтересоване кандидате да нам благовремено поднесу захтев и сву потребну документацију за заузеће јавне површине.

Услови који морају бити испуњени поводом јавног позива:

  1. Попуњен захтев који кандидат добије од стране Градске општине Црвени Крст,
  2. Уз приложени захтев потребно је приложити и доказ о измиреној административној такси,
  3. Да поседује решење о регистрацији из АПР за делатност коју обавља,
  4. Жиро рачун подносиоца захтева,
  5. Измирене обавезе по основу комуналне таксе за предходни период,

Напомена :

– Предност имају кандидати који који су на време измиривали обавезе,
– Уколико кандидат не измирује своје текуће обавезе Градска општина Црвени Крст ће кандидату послати опомену, уколико и након остављеног рока кандидат не испуни своје обавезе Градска општина ће објавити лицитацију на којој ће понудити заузеће јавне површине другим кандидатима.

Рокови:

– Након објављивања Јавног позива почиње прикупљање документације за пријављивање кандидата за заузеће јавне површине на територији Градске општине Црвени Крст, централна зона простор „Нишке Тврђаве“, и трајаће до 28.02.2014.године.

Линк документација

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.