Барутанe

Барутане, представљају војне објекте који су предвиђени за смештај барута и муниције.

Унутрашњи правоугаони простор озидан је масивним зидом дебљине преко 1 метра, који је служио за смештај барута и муниције, а около је узани ходник са отворима у зидовима (пушкарнице) коришћен за војнике у случају напада.

У нишкој тврђави има пет оваквих објеката (барутана) који су изграђени после изградње Тврђаве (1723. године) и једини су објекти ове врсте сачувани у Србији.