Barutane

Barutane, predstavljaju vojne objekte koji su predviđeni za smeštaj baruta i municije.

Unutrašnji pravougaoni prostor ozidan je masivnim zidom debljine preko 1 metra, koji je služio za smeštaj baruta i municije, a okolo je uzani hodnik sa otvorima u zidovima (puškarnice) korišćen za vojnike u slučaju napada.

U niškoj tvrđavi ima pet ovakvih objekata (barutana) koji su izgrađeni posle izgradnje Tvrđave (1723. godine) i jedini su objekti ove vrste sačuvani u Srbiji.