Palata sa oktogonom

Na obodu niške tvrđave pronađena je velika carska palata iz IV veka za koju se smatra da je rodno mesto cara Konstantina Velikog.

Palata sa oktogonom u niškoj tvrđavi ili Konstantinova palata, kako je neki zovu, je bi­la ši­ro­ka vi­še od 60 me­ta­ra, sa zid­nim gre­janjem i vo­do­vo­dom i ukrašena fre­ska­ma i mozaicima. Središnja prostorija bila u obliku oktogona.

Restauracija i konzervatorski radovi urađeni su 2013. godine.