Rimski forum

Objekat sa svodovima koji predstavlja deo bazilike ili hrama sa foruma antičkog Naisusa. Pretpostavlja se da je u centru foruma bila postavljena pozlaćena statua cara Konstantina Velikog.