Стамбол капија

Главна капија тврђаве зове се Стамбол капија и како је од ње водио друм у правцу Истанбула (Стамбола), по томе је добила и назив. Завршетак радова на изградњи садађње тврђаве обележен је постављањем плоче са записом на Стамбол капији, јуна 1723. године.

Испред Стамбол капије, у кориту реке Нишаве, нађена је бронзана статуа Јупитера, а приликом градње старог моста нађена је бронзана глава Константина великог.