Vidin kapija

Severna kapija niške tvrđave zvala se Vidin kapija i nalazila se pored današnje kapije za prolaz automobila. Ime je dobila po pravcu puta koji vodi na sever, ka Vidinu. Kapija ima četiri bočne prostorije koje su služile za smeštaj straže. Današnji ostaci Vidin kapije nisu prezentovani i prepušteni su zubu vremena.