Vizantijska ulica

Ostaci ulice gradskog jezgra koji potiču iz perioda vizantijske obnove grada od V do VI veka. Različiti načini zidanja ulica koje su seku pod pravim uglom u pravcu sever-jug, ukazuju na mnoge kasnije dogradnje kao i na dugu upotrebu ulice kojom su hodali građani Naisusa.