Документа у вези статуса нишке тврђаве

dokumenta

Назив документа Сл.лист
Одлука о преносу права чувања и коришћења културног добра – споменика културе Тврђава у Нишу, Народном музеју Ниш

20/1999

План детаљне регулације комплекса „Тврђава“ у Нишу

49/2003

Одлука о изради измена и допуна дела Плана детаљне регулација комплекса „Тврђава“ у Нишу

64/2009

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса „Тврђава“ у Нишу на животну средину

42/2010

Измене и допуне дела Плана детаљне регулације комплекса „Тврђава“ у Нишу

48/2011

Решење о образовању Савета за ревитализацију Нишке Тврђаве

ГВ 09.07.2013

Решење о измени Решења о образовању Савета за ревитализацију Нишке Тврђаве

ГВ 30.05.2014

* * *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.