Османлијска тврђава

Султановом повељом од 19. фебруара 1719. одлучено је да се у Нишу изгради јака тврђава.