Средњевековна тврђава

Средњовековна тврђава подигнута је на темељима ранијег античког и византијског утврђења.