Београдска капија

Капија је смештена са западне стране бедема тврђаве у правцу пута који је водио према Београду. Сматра се да је ово најлепша капија тврђаве, али данас није у функцији.

Поред Београдске капије у унутрашњем делу бедема, поређане су у низу нише (сводне просторије), који су адаптиране за различите трговачко-угоститељско туристичке садржаје.