Лaпидаријум

Збирка камених античких и епиграфских споменика, скулптура и детаља архитектонске пластике. Састоји се од 41 споменика из античког раздобља Ниша од I до VI века.