Bali-begova džamija

Prva džamija koja je u Nišu sagrađena tokom osmanske vladavine je Bali-begova džamija iz ranog 16. veka. Džamija je smeštena u središnjem delu tvrđave i predstavlja zadužbinu bali-bega. Do Prvog svetskog rata u blizini džamije se nalazila i sahat-kula.

Danas, ovaj prostor služi kao izložbeno-galerijski prostor pod nazivom Paviljon 77 (Salon 77).