Beogradska kapija

Kapija je smeštena sa zapadne strane bedema tvrđave u pravcu puta koji je vodio prema Beogradu. Smatra se da je ovo najlepša kapija tvrđave, ali danas nije u funkciji.

Pored Beogradske kapije u unutrašnjem delu bedema, poređane su u nizu niše (svodne prostorije), koji su adaptirane za različite trgovačko-ugostiteljsko turističke sadržaje.