Rimske terme

Rimske terme na ulazu u tvrđavu, kod Beogradske kapije, podignute su u vreme cara Dioklecijana, izvan bedema (lat: extra muros) tadašnjeg antičkog Naisusa.